srijeda, 03 jun 2020

Romi posebno ugrožena grupa

CEDEM: Ne žele ih za komšije, distanca u odnosu na 2008 veća za 10%

Objavio  nov 15, 2017

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM) sproveo je istraživanje pod nazivom "Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori". Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i institucijom Ombudsmana.

Ovo istraživanje ukazalo je još jednom na stepen diskriminacije Roma u Crnoj Gori. O nalazima istraživanja i stepenu diskriminacije razgovarali smo sa Ognjenom Markovićem, projektnim koordinatorom CEDEM-a. 

Phiren Amenca: Već duže vremena mjerite etničku distancu, koliko je prisutna diskriminacija?

CEDEM: Diskriminacija je jedan od najvećih problema sa kojim se gotovo svako demokratsko društvo suočava. Postojanje velikog broja društvenih grupa, sa svojim različitostima u vjerskom, etničkom, rodnom, političkom i svakom drugom smislu, potencijalno proizvodi opasnost od konflikta, a najveći je problem diskriminacije onih koji su u manjini od strane većine. Ovakve diskriminatorske prakse posljedično dovode čitav politički poredak i društveni kosenzus u stanje nestabilnosti, a kao rezultat potencijalni konflikti dugog trajanja mogu dovesti do različitih oblika dezintegracije društva. Svi ovi problemi izraženiji su u društvima koja imaju naglašenu autoritarnu i konfliktnu prošlost, a ovo je posebno slučaj sa postkomunističkim društvima u kojima je autoritarnost i netolerancija sastavni dio istorijskog i političkog postojanja. Stoga, borba protiv diskriminacije je važan zadatak svih demokratski odgovornih društvenih aktera.

Phiren Amenca: Koliki je nivo etničke distance u odnosu na romsku zajednicu u Crnoj Gori?

CEDEM: Nivo etničkog distanciranja u odnosu na pripadnike romske populacije je zabrinjavajući. Podaci iz istraživanja koje je CEDEM sproveo 2013. godine “Etnička distance u Crnoj Gori” ukazuju na to da gotovo svaki drugi građanin Crne Gore iskazuje visok stepen distance u odnosu na Rome. Ovaj podatak zapravo ukazuje da su Romi posebno ugrožena skupina, i da se u svim oblastima društvenog života nalaze na marginama.

Rezultati istraživanja “Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori” iz maja 2017. godine koje je realizovano u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i institucijom Ombudsmana, u okviru projekta Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), kojeg finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, ukazuju da su ispitanici u značajnim procentima pružili podršku državi u preduzimanju akcija koje su usmjerene na borbu protiv diskriminacije. Komparativno, najveći stepen podrške se pruža ženama (85.5%) i osobama sa invaliditetom (85.3%). Takođe, u velikoj mjeri se pruža podrška državi u borbi protiv diskriminacije nacionalnih manjina (76.7%) i Roma (72.5%).

Phiren Amenca: Da li etnička distanca prema Romima raste u odnosu na prethodni period i ostale manjine u Crnoj Gori?

CEDEM: Ukoliko uporedimo podatke o distanciranju prema navedenim skupinama upoređujući 2008. i 2017. godinu, možemo jasno vidjeti da je distanca prema gotovo svakoj skupini po etničkom i rasnom kriterijumu danas na višem nivou nego što je to bio slučaj prije devet godina. Najveća razlika je distanciranje u odnosu na Rome, prema kojima je distanca najizraženija.

Podatak ukazuje da danas gotovo 30% ljudi u Crnoj Gori ne želi Rome za komšije, što je gotovo 10% više nego 2008. godine.

Podaci dalje ukazuju da je distanciranje u odnosu na Rome na najvišem nivou u odnosu na ostale grupe i u svim kategorijama zemalja pomenutim u nastavku. Najviši stepen distance prema Romima mjerimo u postkomunističkoj Evropi, a u Crnoj Gori je distanca prema Romima značajno niža čak i u poređenju sa prosjekom zapadnoevropskih zemalja, dok je ta distanca nešto viša u poređenju sa zemljama bivše Jugoslavije.

 

Phiren Amenca: Da li su mehanizmi zaštite manjina u Crnoj Gori poboljšani i da li je došlo do poboljšanja položaja manjina u prethodne četiri godine?

CEDEM: Analiza trendova iz Indeksa demokratije, koji je CEDEM objavio u novembru 2016. godine, ukazuje da su mehanizmi zaštite manjina neznatno poboljšani u prethodne četiri godine.

Generalno, procjena je da je odnos prema manjinama u Crnoj Gori na zavidnom nivou, dok komparativno, najmanje vrijednosti se mjere kada je riječ o diskriminaciji manjina. Međutim, u ovom pogledu najznačajniji je podatak da u prethodne četiri godine nije došlo do poboljšanja u ovoj oblasti, tj. sve mjerene vrijednosti su manje-više na istom nivou kao i prije četiri godine.

 

Phiren Amenca: Na koji način crnogorska Vlada treba usmjeriti akcije u cilju socijalne inkluzije Roma i da li po Vašem mišljenju slijedi smanjenje diskriminacije prema Romima?

CEDEM: Naučene lekcije iz ranijih ciklusa proširenja Evropske unije pokazuju da integracija Roma nije moguća bez jasne političke posvećenosti inkluziji, adekvatnih finansijskih resursa, te sistemske evaluacije i monitoringa preduzetih mjera. Iznad svega, održivi koncept integracije zahtijeva bolju koordinaciju ključnih aktera i osnaživanje institucionalnog dijaloga između nacionalnih i lokalnih vlasti i romskog civilnog društva. Preciznije rečeno, aktuelni proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u još većoj mjeri naglašava značaj socijalne inkluzije kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Svakako, pitanje romske inkluzije i smanjenja diskriminacije prema ovoj grupi ostaje otvoreno pitanje koje će i u budućnosti, uprkos značajnim naporima državnih institucija i nevladnih organizacija, predstavljati ozbiljan izazov, kojem se treba pristupiti sistemski i zajedničkim snagama svih aktera.

 

Poslednje azurirano četvrtak, 16 novembar 2017 22:04
portal Romalitika

Email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Login to post comments
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari