srijeda, 03 jun 2020

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM) sproveo je istraživanje pod nazivom "Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori". Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i institucijom Ombudsmana.
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari