utorak, 21 januar 2020

Elvis Beriša, student kriminalistike, stažista u Ministarstvu za manjine, aktivista za jednak položaj Roma u Crnoj Gori, obratio se “najjačim momcima” u Podgorici koji su pretukli romskog dječaka, otvorenim pismom koje opominje sve nas.

Više pripadnika romske populacije, nakon brisanja sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) zbog navršenih 67 godina života, ostali su bez besplatne zdravstvene zaštite, jer nijesu bili upoznati da i dalje mogu ostvarivati to pravo. Državne institucije se nijesu pobrinule da im predoče prava, pa su tako mnogi još uvijek bez osiguranja, iako besplatnu zdravstvenu zaštitu Ustav Crne Gore garantuje svim građanima, a izdavanje zdravstvenih knjižica je krajnje pojednostavljeno posljednjih mjeseci.

Crna Gora je napredovala u integraciji Roma u crnogorsko društvo, ali je zapošljavanje i dalje najveći problem sa kojim se ta zajednica suočava, poručeno je na seminaru "Unapređenje zapošljavanja Roma u Crnoj Gori".

Četvoromjesečni projekat „Čuvanje od zaborava romske tradicije, kulture i običaja u Crnoj Gori“, koji je realizovala Koalicija NVO „Romski krug“, završen je štampanjem istoimene brošure.

Sokolj Beganaj, Mustafa Krasnić i Anita Beriša su pripadnici romske populacije koji svojim primjerima pokazuju da se uz želju i trud, i pored brojnih barijera, može biti uspješan.

PODGORIČANI Na Elvisa su PONOSNI svi Romi: Ne postoji riječ “NEMOGUĆE”!

I da se, kojim slučajem, ne zove Elvis Beriša, život ovog mladića bi bio najbolja motivaciona priča za sve mlade u Podgorici i Crnoj Gori. Ovaj mladi Rom ne zna za “ne mogu”, “neću”, “umoran sam”, “uzaludno je”…

Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama - Phiren Amenca“ pokrenula je prvi romski portal u Crnoj Gori pod nazivom „Romalitika“, koji će izvještavati o svim aktuelnim dešavanjima, posebno iz romske zajednice.

 

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 20 miliona, a vjerski su nejedinstveni, slobodnog su duha, niko im nije ravan u veselju, plesu i pjevanju, a sebe na svom jeziku nazivaju – „Rom“ što u prevodu znači „čovjek“.

Savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Budimirka Đukanović, inžinjer Vladimir Cicmil, predstavnik Crvenog krsta Crne Gore Mensud Krpuljević i predstavnica Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Ivanka Kojić održali su sastanak 29. oktobra u kampu Konik sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice iz kampa koji su odbijeni za dobijanje stambenih jedinica i ostali da žive u takozvanim kontejnerima.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM) sproveo je istraživanje pod nazivom "Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori". Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i institucijom Ombudsmana.

  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari