July 9, 2020

Moje ime je Anita Beriša, rođena sam 07. aprila 1988. godine u Podgorici. Moja porodica se bavi porodičnim biznisom - trgovinom. Imam tri sestre i dva brata, svi su mlađi od mene. Mene i moje sestre su naši roditelji uvjek „tjerali“ u školi, govorili su nam kako je škola bitna…
Moje je ime Mustafa Krasnić. Rođen sam u Njemačkoj 1999. godine u malom gradu Tibingen. Ime sam dobio po djedu, jer sam im prvi unuk bio, a nekada su romska djeca imena dobijala po babi ili djedu.
  1. Aver skirinen
  2. Najdrabaripe
  3. Komentari
loader