December 14, 2019

O portal Romalitika anel tumenge nevo recepto kotar i zbirka "So halje amare phure" kotar o autor Bajro Bajrić.
O portal Romalitika anel tumenge nevo recepto kotar i zbirka "So halje amare phure" kotar o autor Bajro Bajrić.
Sar gatisarelpe: O pheripe: E bhabaja užara thaj xarnara, napal xamisara e guglesa ( cukrosa ).
Rajko Đurić objavio je prvu gramatiku romskog jezika. Za svijet Roma ovo je kapitalno djelo,kaže autor, podsjećajući da se romski jezik studira na nekoliko univerziteta u svijetu. Kod nas u Crnoj gori, ali ni u srbiji nema ga ni u školskom nivou. Na redu je veliki posao standardizacije romskog jezika,…
 Sar gatisarelpe: Ćeren ćićindo xumer sar palaćinkenđe: ando3/4 l thud xamisaren trujal 1/7 kg aro, duj angrese galbena thaj spuma katar o angresko panro, napal londjaren thaj mukhen te pašlol (terdjol). O šax šužaren katar avrune patra, ikalen o koćani thaj sarsavo šero ćhinen pe 8 kotora. O šax vrasosaren…
  1. Aver skirinen
  2. Najdrabaripe
  3. Komentari
loader