June 3, 2020

Romani organizacija ternenđi Phiren Amenca nišanisarda 8. April, Romengo lumijako đive amalipaja ano fudbal e terne Romenđe thaj biromenđe thaj agia tradicionalno nišankerel jekh katar najimportantno dive Rromengo.
Ivan Brajović, o predsedniko e Skupštinako Crna Gora, arakhadilo araći e predstavnikorenca katar nevladine organizacije, save ćheren uti po laćhardipe e romengo khetanipe ano amalipe thaj phenda kaj crnogorsko parlamenti mothol kaj e institucije si putharde te ćićidenpe thaj vaćharen katar potrebe katar sah e članora katar amalipe.
Ani konferencija „Položaj mladih Roma i Romkinja-stanje i potrebe mladih“savi organizisarda i Terne romengi organizacija „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ ano hotel Podgorica, 28. februaro, vakerdilo kaj trubul te kerdinenpe neve politike thaj mjere vašo aktivno ukljičivanje e terne Romenge ke procesija ke save anenpe odluke.
NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovali su okrugli sto u okviru projekta “Waste no chance! - Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina”.
Raseljeni Romi i Egipćani koji od 1999. godine žive u izbjegličkom kampu na Koniku, 15 novembra dobili su ključeve stanova koji su izgrađeni u podgoričkom naselju Konik, u okviru Regionalnog stambenog programa.
Novim zakonom omogućava se pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica izbor, upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola.
Kao po običaju, ugovoreni brakovi su i prisilni, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, otvorivši završnu konferenciju projekta “Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama”. Zenka je istakao da je praksa dječijih, ranih i prisilnih brakova zasnovana na strukturnim nejednakostima i diskriminaciji.
Savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Budimirka Đukanović, inžinjer Vladimir Cicmil, predstavnik Crvenog krsta Crne Gore Mensud Krpuljević i predstavnica Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Ivanka Kojić održali su sastanak 29. oktobra u kampu Konik sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice iz kampa koji su odbijeni za dobijanje stambenih jedinica…
  1. Aver skirinen
  2. Najdrabaripe
  3. Komentari
loader