srijeda, 03 jun 2020

BEOGRAD

Sačinjena gramatika romskog jezika

Nakon studiozne analize romske fonetike, odnosno glasova koji se javljaju u svim značajnijim dijalektima koji je, prethodno odabrala Međunarodna komisija, da bi se koristili za policentričnu standardizaciju romskog jezika utvrđeno je da se Romsko latinično pismo sastoji od 38 slova.


jan 20, 2018

Završena je Gramatika romskog jezika čiji su autori predsjednik Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka prof. dr Rajko Đurić i Zlatomir Jovanović, i najavili da će uskoro biti objavljeno ovo kapitalno djelo, prenosi portal FoNet.

Nakon studiozne analize romske fonetike, odnosno glasova koji se javljaju u svim značajnijim dijalektima koji je, prethodno odabrala Međunarodna komisija, da bi se koristili za policentričnu standardizaciju romskog jezika utvrđeno je da se Romsko latinično pismo sastoji od 38 slova.

Prvi put je utvrđeno da u romskom jeziku ima pet deklinacija. Tri deklinacije su važeće za imenice muškog, a dvije za imenice ženskog roda. Srednji rod ne postoji u romskom jeziku.
Sistem padeža romskog jezika je dvostepen. Čine ga nezavisni padeži (nominativ, kosi padež i vokativ) i zavisni (genitiv, dativ, akuzativ - koji je podudaran sa kosim padežom - instrumental, lokativ i ablativ).

Oblici zavisnih ili dubinskih padeža su od nepromjenljive osnove kosog padeža i promjenljivih padežnih markera. Morfološko - sintaksička i semantička analiza ovih padeža u jednini i množini predstavljaju prvo jezgro morfologije romske gramatike.

Drugo jezgro čine glagoli, koji se, kao u sanskritu i novoindijskim jezicima, djele na tematske i atematske i stvaraju konjugacioni sistem koji se u znatnoj mjeri razlikuje od, recimo, konjugacionog sistema u srpskom jeziku, objasnili su autori.
Gramatika određuje sintaksu i semantiku romskog jezika. Semantika se prvi put tretira u ovoj knjizi, stoji u saopštenju Internacionalne romske akademije umjetnosti i nauka, a prenosi portal FoNet.

 

Poslednje azurirano utorak, 06 februar 2018 00:09
portal Romalitika

Email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Login to post comments
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari
loader