utorak, 26 mart 2019

Projekat „Integracija Roma 2020“

okt 26, 2017

Budžetiranje u regionu treba poboljšati kako bi se odrazile mjere za integraciju Roma

Beograd – Na sastanku radne grupe RI2020, koji je održan u Beogradu 21 septembra (RI2020), Akcionom timu za integraciju Roma 2020 dat je mandat da sarađuje sa vladama u razvoju regionalnih standarda za budžetiranje politika integracije Roma i glavnog budžeta odgovornog za integraciju Roma.

"U poslednjih godinu i po dana od početka projekta, RI2020 je efikasno realizovao planirane aktivnosti, čime je obezbedio regionalne standarde za praćenje i izveštavanje i većinu prihvaćenih preporuka politike. Primetili smo pozitivna dostignuća u obrazovanju, posebno u promovisanju predškolskog obrazovanja za Rome ", rekao je Orhan Usein, vođa akcionog tima RI2020, na otvaranju sastanka.

"Međutim, diskriminacija u obrazovanju preovladava, a zločini iz mržnje i govor mržnje, prema navodima oorganizacija civilnog društva, povećani su. Istovremeno, postoji potreba da pređemo sa intervencija zasnovanih na projektima na institucionalna rješenja problema. Naši budući izazovi uključuju unapređenje budžeta za politike integracije Roma i specifična pitanja institucionalne strukture, kao što je potreba za poboljšanjem proračuna budžeta kako bi se odrazile glavne mjere iz kojih su Romi imali koristi“, istakao je Usein.

Sastanak je razmatrao napredak integracije Roma i srodnih događaja i odlučio o temama projektnih aktivnosti, osiguravajući sveobuhvatan monitoring i izvještavanje o politikama integracije Roma.
 
Morten Jung, viši savjetnik za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje pri EK, izrazio je zadovoljstvo što je projekat RI2020 djelovao impresivno kako bi napredovao u procesima integracije Roma u regionu poboljšanjem praksi planiranja i praćenja. On je takođe podsjetio učesnike Radne grupe na posvećenost EU da razmotri održivi napredak u integraciji Roma kao važan dio procesa pripreme za pristupanje EU i obezbjedi podršku u tom pogledu svim zainteresovanim stranama.
 
Neda Korunovska iz Fondacije za otvoreno društvo podsjetila je učesnike da je projekat Roma integracija 2020 nastavak Dekade inkluzije Roma 2005-2015 koja je uspostavila politički i institucionalni okvir i dijalog o integraciji Roma, ali se fokusira na preostale izazove uvrštavanja interesa romskih zajednica u reformskim politikama, uključujući i budžetiranje.
 
Nacionalne kontakt osobe za Rome, koje zastupaju vlade regiona, posvećene su usvajanju šablona za nadgledanje kao zvaničnog djela svojih strategija i akcionih planova i zadatak državne statistike i ministarstava finansija da popune odgovarajuće dijelove. Izveštaje o monitoringu treba poslati timu RI2020 u junu svake godine. U tu svrhu, RI2020 planira da razvije online platformu za praćenje.
 
Regionalni savjet za saradnju (RCC) organizovao je drugi sastanak Radne grupe, koji je okupio nacionalne kontakt osobe za Rome, predstavnike civilnog društva sa Zapadnog Balkana i Turske, Evropsku komisiju i Fondacije za otvoreno društvo.
 
Projekat RI2020, koji sprovodi RCC uz finansijsku podršku Evropske unije i fondacija otvorenog društva, ima za cilj da doprinese smanjenju socio-ekonomskog jaza između Roma i neromske populacije na zapadnom Balkanu i Turskoj i da ojača institucionalne obaveze vlada da inkorporiraju i ispune specifične ciljeve integracije Roma u glavne tokove politike.

Poslednje azurirano petak, 24 novembar 2017 13:02
portal Romalitika

Email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Login to post comments
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari
loader