petak, 28 februar 2020

INSTITUCIJE DA OMOGUĆE DA SE GLAS MLADIH ROMA I ROMKINJA ČUJE

Mladim Romima i Romkinjama neophodna podrška za uključivanje u društvo PhirenAmenca

Mladim Romima i Romkinjama neophodna podrška za uključivanje u društvo

Kuveljić: Imala sam predrasude prema romskoj zajednici pod uticajem sredine u kojoj živim i nedostatka kontakta sa njima. Kroz učenje i druženje na radionicama shvatila sam da smo svi samo mladi ljudi koji traže svoje mjesto u društvu


Objavio  mar 01, 2018

Na konferenciji „Položaj mladih Roma/kinjastanje i potrebe mladih“ koju je Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca" u saradnji sa NVO COSMO i Gradjanskom Alijansom održala u hotelu Podgorica, 28. februara, ocijenjeno je da je potrebno razviti nove politike i mjere za aktivno uključivanje mladih Roma u procesima donošenja odluka i njihovog sprovođenja u cilju uvažavanja njihovih prava. Mladi Romi i Romkinje žele da se njihov glas jednako čuje kao i glas drugih mladih ljudi u Crnoj Gori i smatraju da umrežavanjem mogu da se bore protiv diskriminacije i kreiraju inkluzivnije mehanizme omladinske politike.

Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca je poručio da je neophodno da mladi Romi i Romkinje budu aktivno uključeni u procese donošenja odluka, ali i u sprovođenju politika koje se odnose na njih. „Diskriminacija prema romskoj zajednici još uvijek je prisutna u velikoj mjeri“, izjavio je Beriša i dodao da je projekat „Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u zajednici“ doprinjeo smanjenju predrasuda među mladima. Najavio je i dalji nastavak aktivnosti u kojima će biti jednako uključeni mladi iz romske i većinske zajednice.

Na konferenciji su predstavljeni institucionalni mehanizmi Vlade Crne Gore koji su na raspolaganju mladim Romima  i Romkinjama ua njihovo uključivanje u procese donošenja odluka koje se njih tiču.

Leon Đokaj, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, je ocijenio da je romski civilni sektor, uključujući i omladinski, dosta napredovao u poslednjih par godina.

Samir Jaha, direktor NVO Mladi Romi saglasan je sa navodima da se romski civilni sektor jača poslednjih godina ali takođe ukazuje na nedovoljan broj aktivnih organizacija koje doprinose unapreenju položaja romske zajednice. "Istina je da je romski civilni sektor vidjljiviji nego ranije, ali tome doprinose organizacije koje nažalost možemo nabrojati na prstima jedne ruke", rekao je Jaha dodajući da će iz njegove organizacije u naredne dvije godine raditi na jačanju romskog civilnog sektora kroz programe dodjele malih grantova.

Nenad Koprivica, direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta kazao je na konferenciji da su iz ovog ministarstva prepoznali značaj uključivanja mladih Roma i Romkinja u javnom životu te da će podržati napore ka unaprijeđenju položaja mladih iz ove zajednice.

Pored predstavnika institucija i nevladinih organizacija na konferenciji su govorili mladi aktivisti - učesnici obuke „Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u zajednici“, u okviru kojih je održano 10 radionica za mlade iz romske i neromske zajednice na temu omladinskog aktivizma.

Benjamin Šalja, aktivista u romskoj zajednici kazao je da je na obuci, osim novih prijateljstava, stekao i nova znanja o omladinskoj politici i strateškim dokumentima o kojima je ranije znao nedovoljno. „Sada kada idem ulicom već gledam kako da prepoznam probleme u zajednici, razmišljam o rješenju i kako da uključim druge mlade ljude“, rekao je mladi romski aktivista.

Milena Kuveljić, učesnica obuke, istakla je važnost umrežavanja romske i neromske zajednice u cilju razbijanja predrasuda i diskriminacije prema romskoj populaciji. „Na samom početku obuke, lično sam imala određene predrasude pod uticajem sredine u kojoj živim i nedostatka kontakta sa rosmkom zajednicom. Kroz učenje i druženje na radionicama shvatila sam da smo svi samo mladi ljudi koji traže svoje mjesto u društvu“, odala je aktivistkinja iz Podgorice.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Omladinskim aktivizmom do socijalne inkluzije Roma/kinja“, koji je podržan kroz program dodjele malih grantova od strane NVO Mladi Romi u okviru projekta „Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, koji se realizuje u partnerstvu sa Roma Active Albania, a finansiran je od strane Evropske Unije.

Poslednje azurirano petak, 02 mart 2018 09:41
portal Romalitika

Email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Login to post comments
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari
loader