utorak, 21 januar 2020

OSNAŽIĆE ROME I SEDAM OPŠTINA DO KRAJA APRILA 2020

Savjet Evrope započeo projekat ROMACTED u Crnoj Gori

Krajnji cilj projekta je da u dovoljnoj mjeri osnaži kako predstavnike lokalne samouprave tako i pripadnike romske i zajednice ne bi li zajedno radili na poboljšanju situacije u opštini.


Objavio  apr 25, 2018

Savjet Evrope u saradnji sa Generalnim direktoratom za susjedsku i politiku proširenja Evropske unije (DG NEAR) započeo je sa implementacijom regionalnog projekta “ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”.

Projekat će omogućiti unaprijeđenje položaja romske zajednice u sedam opština u narednih 25 mjeseci. 

NVO Mladi Romi, koja je izabrana za partnersku organizaciju u sprovođenju projekta za Crnu Goru, saopštila je da će se pored romske zajednice projektom pokušati osnažiti i opštine Bjelo Polje, Berane, Nikšić, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj.

„Ciljna grupa projekta su predstavnici lokalnih samouprava i lokalni zvaničnici, kao i lokalna romska i zajednica. Projektom se želi osnažiti lokalna romska zajednica kako bi doprinijeli izradi, realizaciji i praćenju planova i projekata koji se odnose na inkluziju Roma“, piše u saopštenju NVO Mladi Romi.

U Crnoj Gori samo dvije opštine imaju usvojene Lokalne akcione planove inkluzije Roma i Egipćana u ovom i to opštine Tivat i Nikšić.

Očekuje se da će ova inicijativa poboljšati i proširiti posvećenost institucija, kapacitete, znanje i vještine u radu na inkluziji Roma, primjenjujući koncepte dobrog upravljanja.

Krajnji cilj projekta je da u dovoljnoj mjeri osnaži kako predstavnike lokalne samouprave tako i pripadnike romske zajednice ne bi li zajedno radili na poboljšanju situacije u opštini.

A za prvu godinu iz organizacije Mladi Romi navode da je prioritet usvajanje realno ostvarljivih Akcionih planova i sličnih dokumentata kojima se definišu aktivnosti opštine naspram romske i egipćanske populacije.

Za projekat ROMACTED u Crnoj Gori, u svrhu praćenja implementacije će biti zaduženo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje je zaduženo i za sprovođenje Strategije o socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. Projekat se takođe sprovodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Turskoj, piše u saopštenju.

Očekuje se ubrzo da će se u okviru istog projekta angažovati i osoba u kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, koja će biti direktno zadužena za praćenje i podršku ostvarivanja očekivanih rezultata.

Poslednje azurirano srijeda, 25 april 2018 11:45
portal Romalitika

Email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Login to post comments
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari
loader