četvrtak, 09 jul 2020

NVO Mladi Romi pokrenula je kampanju za odabir Predsjednika opštine koji je svojim zalaganjem u toku mandata u najvećoj mjeri unaprijedio položaj romske i egipćanske manjine u opštini. Konkurs obuhvata 14 opština u kojima žive Romi, saopštili su iz ove organizacije.
Savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Budimirka Đukanović, inžinjer Vladimir Cicmil, predstavnik Crvenog krsta Crne Gore Mensud Krpuljević i predstavnica Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Ivanka Kojić održali su sastanak 29. oktobra u kampu Konik sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice iz kampa koji su odbijeni za dobijanje stambenih jedinica…
Kao po običaju, ugovoreni brakovi su i prisilni, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, otvorivši završnu konferenciju projekta “Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama”. Zenka je istakao da je praksa dječijih, ranih i prisilnih brakova zasnovana na strukturnim nejednakostima i diskriminaciji.
Novim zakonom omogućava se pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica izbor, upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola.
  1. Drugi pišu
  2. Najčitanije
  3. Komentari
loader